Listing 41 in C

zre_peer_t *peer = (zre_peer_t *) zhash_lookup (self->peers, identity);
if (peer == NULL) {
peer = zre_peer_new (self->ctx, identity, self->peers);
// We can immediately start to send messages to peer
zstr_sendm (self->pipe, "JOINED");
zstr_send (self->pipe, identity);
}
// Connect peer opportunistically
if (!zre_peer_connected (peer) && address)
zre_peer_connect (peer, self->identity, address, port);

// Any activity from the peer means it's alive
zre_peer_refresh (peer);
return peer;